در زبان انگلیسی، بعضی از کلمات دارای دو شکل مردانه (Musculine) و زنانه (Feminine) هستند. مانند Waiter و Waitress. اما در بعضی از کلمات، جنسیت در آ‌ن‌ها گنجانده شده و در ماهیت خود کلمه است، مانند Freshman. ولی بهتر است به صورت کلمه‌ای فاقد جنسیت (قابل استفاده هم برای مردان و هم برای زنان) مورد استفاده قرار گیرد، مثل First-year student. در این مقاله می‌خواهم در مورد کلمات مردانه و زنانه در زبان انگلیسی کمی… ادامه مطلب »