فیلم ارتش سایه ها یک نمایش کاملا تراژیک و ضدنازیسم است که سرنوشت یک گروه مقاومت فرانسوی را نشان می‌دهد. نشان می‌دهد که یک گروه مقاومت و آزادی‌بخش چگونه و با چه تعداد افراد کمی مبارزه می‌کند و پای عقیده و آرمان خود ایستادگی می‌کنند. در این گروه مقاومت، فردیت معنایی ندارد. بلکه آن چیزی که حرف نخست را می‌زند آرمان و ارزش‌ها است. در فیلم ارتش سایه ها به موضوع‌هایی چون وفاداری، خیانت، از… ادامه مطلب »