یکی از تلخ‌ترین تجربه‌های زندگی هر انسانی، بحران رد شدن بعد از مصاحبه‌ی کاری است. وقتی که کلیشه‌ای‌ترین ایمیل دنیا در مورد عدم هماهنگی آن موقعیت شعلی با توانایی خودتان می‌بینید، می‌خواهید سر به تن آن فرد نباشد. یا در شرایط بدتر، اگر تا هفته‌ها و ماه‌ها هیچ پاسخی از آن شرکت بابت نتیجه‌ی مصاحبه دریافت نکنید، می‌خواهید برای همیشه آن شرکت را تحریم کنید. اما این‌ها همه احساسات غلیظ و کنترل نشده‌ی هر انسان… ادامه مطلب »