شاید این جمله را بارها از معلم زبان‌ حرفه‌ای خود شنیده‌ باشید. «هیچ دو کلمه‌ای در زبان انگلیسی با هم کاملا یکسان و هم معنا نیستند.» در این مقاله می‌خواهم ۹ مثال از کلماتی بیاورم که ظاهرا مترادف اما تفاوت معنایی و ظریفی با یکدیگر دارند. کلماتی که با وجود کلیت معنایی یکسان، در برخی شرایط، قابل جایگزین شدن (Interchangeable) با یکدیگر نیستند و کاربردی متفاوت دارند. بنابراین نمی‌توانیم برای افزایش دامنه‌ی کلمات خود در… ادامه مطلب »