فیلم اخبار جهان ، انسانیت و مبارزه برای آزادگی

فیلم اخبار جهان یک اثر وسترن درام است که ارزش یکبار دیدن را دارد. زوج تام‌هنکس و هلنا زنگ سبب شده تا فیلم news of the world بسیار دیدنی باشد.