«از خودتان برایم بگویید»

من سُهی شیرازی هستم. می‌خواهیم در این فرصت، اندکی آمادگی و موفقیت ‌مان در جلسه مصاحبه‌ کاری را بالاتر ببریم. همراهم باشید.