کلمات مردانه و زنانه در انگلیسی و جایگزینی برای آن‌ها

چرا نباید از کلمات مردانه و زنانه در اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس استفاده کنیم؟ بهترین جایگزین برای این کلمات چیست؟