آیلتس کامپیوتری را دقیق تر بشناسید

آیلتس کامپیوتری چیست؟ برای چه افرادی مناسب است؟ و در نهایت این آزمون چه مزیت‌‌ها و تفاوت‌هایی نسبت به آیلتس کاغذی دارد؟