موتورسیکلت

موتورسیکلت دنیای از هیجان، سرعت و رهایی از قید و بندها است. وقتی که آدم سوار موتور می‌شود، از همه چیز فارغ می‌شود و فقط به لذت سوار شدن موتور فکر می‌کند.

با موتورسیکلت می‌توان دنیایی متفاوت و جدید با کلی خاطره و تجربه خلق کرد. دنیایی که مانند ندارد.

بررسی سوزوکی جیکسر ۱۵۵ سی سی

در این مقاله می‌خواهم به بررسی سوزوکی جیکسر بپردازم و تجربه‌ی یک سال و نیم استفاده‌ی خود از این موتور را با شما به اشتراک بگذارم. من سهی شیرازی هستم. با من همراه باشید.