یادداشت

دنیا پر از اتفاقات پیچیده است. باید تحلیلی باشد تا رویدادها را برای‌مان ساده‌تر کند. من می‌خواهم دنیا را اندکی برای شما ساده‌تر و شفاف‌تر کنم. با من بمانید.